Thursday, November 22, 2007

Pasted

"Den første er en offensiv og ekspansiv udbygning af den politisk orienterede, kosmopolitiske og globale fløj (...) hvor kandidater i stigende grad helt konkret finder ansættelse i Udenrigsministeriet, UNESCO, FN, alskens NGO'er (o.s.v.). Den anden er en gradvis nedlægning eller udfasning af studiet, der så vil diffundere helt ud i oplevelsesøkonomi, design, kultur og formidling (...). Og så er der måske en lille, tredje vej, for ikke at sige vildvej. Nemlig, at studiet degenererer til ren kuriositet à la studiet af Albansk, Finsk og Klassisk Filologi. Så overlever studiet, men på den måde, at det i realiteten har overlevet sig selv."

Citatet er lånt fra M.J. Møllers blog.

No comments: