Thursday, December 18, 2008

Avaritia

Ligesom Stein sagde den ældre
at man måske hører sin egen stemme
under geniets højtaler
at høre det hele priviligeret med samvittighed, en
toakter, en pine nydt.
Stiger som en rotte ud af klynkeorgiet
hospitalets minimalisme, begæret skudt væk
for at trækkes af sted på en kærre
mod alting ønsket
nu.

No comments: