Monday, March 5, 2007

Forget your perfect suffering

Hun vender sig væk
det er helt korrekt at vende sig væk
man bærer til bålet
ved at være på.

Hun glemmer smerten, næsten
i forskansningen, væk med dopen af tomter,
glitter, informationer.

Det er dejligt at nulre med garnet
hun er et godt menneske nu,
har dizzet Stein med renaissancen

Hun er næsten smertefri: nu
nu skal hun trække vejret
det har Stein lært hende
nuet, reaktionen på nuet

en kærlighed til landliggeren og køteren på landet

haps: New York City er en totalitarisme.

Når man spørger hende
siger hun fro: jeg passer bare mig selv

det er det eneste åbne
siger hun.

5 comments:

viktor said...

selvom man er bilejer har man vel også sine grundlovssikrede rettigheder - privat ejendom - er vi pludselig blevet kommunister allesammen - hvad fanden er det for noget?
skal man forsmåes af samfundet bare fordi man er bedre stillet end andre? det giver jo ikke mening
jeg æder sgu ikke med pinde eller dypper mine børn i karry - ja det må de da selv om
lighed for loven siger jeg - det er grundsten i det danske samfund -ens lov for løver og okser!

viktor said...

Det går ufattelig godt i Danmark:
Skellet mellem rig og fattig vokser;
demokratiets nye oligark
siger, ens lov for løver og okser!

viktor said...

Ungdom er ikke de sløvede sind,
ungdom er selve den rensende vind,
kækt op i tiden med stærke ord
knalder vort ungdoms kor:

Danmark, dit PAK, du må dø!
Jeg hører FRIHEDEN kalde!
For at vi kan stå oprejst -
Danmark, så må du falde!

Medley af Oskar Hansen 1935 & Gudommelig Galskab 2006

viktor said...

Ja, jo, jamen øh, frihed er jo et problematisk begreb, ser du nok, øhm øh. Der er mange vigtige øhmø paradigmer øh man ikke sådan lige kan se bort fra og øh, det, det er øh påpeget af talrige filosoffer, at øhh frihed, øhmø, som vi forstår det, ømøh behandler umiddelbart møh to muligheder som møh ligger lige for hånden, ikke: Den ene øhh, er når det drejer sig om øhh den umiddelbart forestående virkelighed, altså øhh den såkaldt tangible og øhh empiriske verden som vi møder hver dag, ikke øhh, og den er øhh, for så vidt, øhh, om noget, øh meget let at øhh drage beviser for, ikke, øhh, vi ser den jo hver dag, jeg mener øhh, og øhh det er svært at betvivle øhh at verden ikke skulle øhh se ud som øhh flertallet nu engang øhh een gang har øhh bestemt hvordan øhh ser ud. Så øhh, frihed i den øhh virkelige verden øhh, er jo let at øhh håndtere, for øhh da drejer det sig om øh hvorvidt man er fri eller ej, ikke øhh, altså om man øhh er ihhh, ja i fængsel eller på øhh anden måde tilbageholdt og øhh på den måde er øhh frataget sin øhh personlige frihed til at øhh bevæge sig som øhh det nu er øhh tilstedeligt, ikke? Øhh, så vi ser altså øhh, at ufrihed i den umiddelbart virkelige verden, som øhh modstilles af øhh den øhh metafysiske øhh verden som øhh visse filosoffer opererer med, eksisterer på øhh meget øhh håndgribelige betingelser, og øhh visse instalationer i samfundet, øhh for eksempel øhh lovene yderlige findes som øhh benevolente retningslinjer for øhh menneskene, som øhh sikrer at øhh de behandler hinanden ordentligt, ikke. Et eksempel er jo, øhh trafik reguleringen, ikke, hvor øhh der er tre forskellige farver til at øhh sikre, at bilisterne øhh cyklisterne og ømøh fodgængerne ikke kommer i øh karambolage med hinanden, og det er øhh således en indskrænkelse af øhh den menneskelige frihed at vi øhh har regulerende love til at øhh fastsætte almindelig god og øhh fornuftig praksis på vejene, ikke. Ergo øhh, kan man øhh tale for, at øhh de øhh ja, menneskeskabte og stadfæstede love som øhh ethvert civiliseret land nu øhh engang har, ikke nødvendigvis er øhh en øhh negativ indskærpelse af den øhh menneskelige frihed, fordi øhh det har jo øhh vist sig, at øhh stater og øhh selvstændige lande som ikke har øhh disse regulerende foranstaltninger ikke umiddelbart kan siges at øhh have den samme grad af bevægelsesfrihed som vi har ved hjælp af vores øh indskærpende love omkring færsel, ikke, øhh. Ergo øhh, kan man tale for at øhh love er nødvendige som en øhh samfundsregulerende indstans og øhh ikke nødvendigvis kan øhh kaldes en øhh berøvelse af frihed fordi den jo øhh egentlig bidrager til større bevægelsesfrihed, ser du? [skyd ham] Og derfor er betegnelsen frihed en problematisk størrelse som åhh man må have lidt øhh, jah gefyl med, ikke [så skyd ham dog].
Og så øhh bevæger vi os med øhh langsomme men sikre skridt mod øhh det mere jahø mø hypotetiske frihedsbegreb som øhh som sagt filosofferne har øhh filosoferet meget over, øhh og ømøh i følje disse så øhh skulle der findes en øhh anden slags virkelighed som øhh altså ikke skulle være styret af øhh den almindelige mands øhh syn på verden og øhh daglige omgang med den, og øhh BANG!
[tak gud]

¥z said...

Stærkt, Viktor.